Σε αυτό το μάθημα θα μελετηθούν οι βιωματικές ασκήσεις της Νευροανδραγωγικής για ομάδες σε κίνδυνο αποκλεισμού οι οποίες προέκυψαν από το Πνευματικό παραγόμενο 3. 

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων